Vršačke planine su dom za retke orlove

U šumama Vršačkih planina, ornitolozi su čipovali jedinku ptića orla zmijara, retke i zaštićene vrste, sa ciljem da dobiju jasnu sliku o populaciji ove ptice.

Planina iznad Vršca sigurno je utočište za brojne retke ptice, a poput orlova zmijara za koje se je utvrđeno da postoji dva para.

Čipovanjem malog ptića, ornitolozi će pratiti njegov razvoj ali će dobijati i informaciju gde se gnezdi, kreće kao i gde provodi zimske dane, kako bi mogli da mu pomognu zajedno sa drugim orlovima zmijarima.

Istovremeno na istom lokalitetu uočeno je gnezdo patuljastog orla sa dva mala ptića i to je prvo utvrđivanje staništa ove ptice nakon skoro jednog veka.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio