Devizne reserve dostigle 13,5 milijardi evra

Narodna banka Srbije objavila je da su bruto devizne reserve na kraju jula iznosile 13,5 milijardi evra, što je za 800 miliona evra više u odnosu na prethodnu godinu.

U poslednjih osam godina, neto devizne rezerve beleže konstantan rast i u tom periodu povećane su sa skoro 6 milijardi evra.

Neto prilivi u devizne rezerve tokom jula ostvarene su na osnovu efikasnog upravljanja deviznim rezervama, donacijama i drugim osnovima.