Nazire se rešenje za smanjenje zagađenosti

Zagađenje bi moglo znatno da se smanji primenom principa zelene gradnje, reciklažom građevinskog otpada i smanjenjem korišćenog betona, cementa i čelika.

Proizvodnja građevinskog materijala i potrošnja energije za grejanje i hlađenje zgrada uzroci su emisije više od 60 odsto štetnih gasova u atmosferi.

Proizvodnja cementa i betona mogla bi da se smanji ako bi se reciklirao građevinski otpad.
U Srbiji godišnje oko 70 miliona tona građevinskog otpada završi na deponijama.

Poređenja radi Beograd ima 14 kvadratnih metara zelenila po stanovniku (po parametrima svetskih asocijacija potrebno je 28 m2 po čoveku), a Beč ima 120 kvadratnih metara zelenila po stanovnku.

Kada bi svi evropski gradovi pokušali da dostignu Beč , a države Dansku koja već reciklira više od 90 odsto građevinskog materijala, Evropa bi imala veće šanse da u naredne tri decenije dostigne cilj da bude prvi klimatski neutralan kontinent do 2050 godine.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio