Obnavljanje aerodroma NIkola Tesla

Ukupna ulaganja u aerodrom su 736 miliona evra, a ova prva faza oko 12 miliona dinara.

U toku je izgradnja prvog dela terminala C dugačkog 350 metara a moguće je da će biti i 500 metara. Biće 16 novih gejtova čiji završetak se planira do 2022. Na ovim terminalima se neće mešati putnici koji izlaze iz aviona sa putnicima koji u njega ulaze, i time će se povećati kapacitet i smanjiti gužva.

Proširuje se i platforma za prihvat aviona za 25.000 kvadratnih metara, što će omogućiti prijem aviona širine krila i do 36 metara.

Gradi se i nova čekaonica sa 130 mesta za koji autobusom idu do udaljenih parking pozicija aviona.Radi se i nova pista dužine 3.600 metara, duža od stare za 100 metara. Ona će prihvatati saobraćaj dok stara pista ,izgrađena pre 60 godina, bude rekonstruisana.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio