Parterna fontana novo lice Subotice

Subotica je dobila novu parternu fontanu.

Na mestu nekadašnje Zelene fontane, izgrađena je fontana koja se sastoji od pet koncetričnih krugova i ukupno 77 prskalica, koja zajedno sa tri bazena sa mirnom vodom, žardinjerama sa zelenilom i modernim mobilijarom za sedenje zauzima površinu od 3.500 kvadratnih metara.

Investicija je vredna 123 miliona dinara, a finansirana je iz budžeta grada.

Radovi na fontani otpočeli su 5. februara a završeni su tačno pola godine kasnije, da bi nakon tehničkog prijema i probnog rada, fontana bila stavljena u funkciju na zadovoljstvo mnogih Subotičana.

Foto: subotica.com

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio