Saopštenje o isplatama Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja za mesec jul!

Predviđena isplata za novčane socijalne pomoći, posebne novčane naknade i naknade za izdržavanje korisnika na porodičnom smeštaju i dodataka za pomoć i negu dugog lica, za mesec jul, predviđena je za 21.08.2020 godine.

Isplata dečijeg i roditeljskog dodatka je takođe predviđena za 21.08.2020 godine, kao i naknade zarade, odnosno plate, za vreme porodiljskog odsustva, nege deteta i posebne nege deteta za mesec jul i to direktno od strane Ministarstva, po novom zakonu.

Što se tiče isplata osnovnih prava boraca, vojnih invalida i porodica palih boraca, predviđene su za 20.08.2020 godine.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio