Srbija očekuje povećanje trgovine sa zemljama EU zahvaljujući novim merama

Zemlje Evropske unije usvojile su paket mera sa ciljem da se poveća trgovina između EU i susednih zemalja u regionu, uključujući i našu zemlju.

Mere bi trebale da doprinesu ekonomskom oporavku od posledica korona virusa, a odnose se na modernizaciji preferencijalnih trgovinskih sporazuma EU i 20 zemalja partnera u regionu, kako bi relevantna “pravila o poreklu” tih trgovinskih sporazuma postala fleksibilnija i pogodnija za poslovanje.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio