Drugi moratorijum ističe u četvrak, banke će predložiti novi plan otplate kredita

Drugi moratorijum koji se odnosio na kreditne rate za avgust i septembar, ističe u četvrtak , a banke će svojim klijentima predložiti novi plan otplate.

Međutim ko po isteku moratorijuma ne zatraži od banke neku od posebno ponuđenih opcija, banka će smatrati da je automatski pristao na plan otplate koji mu je banka već predložila. Klijent će imati rok od sedam dana da se odluči za jednu od dve alternative koje će mu biti ponuđene, u suprotnom će banka iskoristiti svoje pravo da to protumači kao pristanak na plan otplate koji je ranije predložen. Inače, osnovni i opšti model koji banke predlažu je da se kamata nastala u prethodnom periodu raspodeli na ostatak duga čija otplata će biti produžena za period trajanja moratorijuma na otplatu.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio