Rekordan pad Euribora na radost dužnika

U poslednjih nekoliko dana, kamatna stopa Euribor doživljava rekordan pad, što prema procenama bankara pozitivno utiče na sve dužnike, naročito ukoliko su uzeli kredit u kojima je kamatna stopa na pozajmljena sredstva izražena kao zbir marže banke i Euribora. Pad Euribora uticaće i na smanjenje rata kredita u otplati, odnosno na smanjenje mesečnih obaveza koje klijenti imaju po osnovu kredita kod kojih se kamatne stope usklađuju sa kretanjem vrednosti Euribora.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio