USAID program obučava poljoprivredne proizvođače o saradnji sa velikim lancima snabdevanja

Sve više prilika na stranim tržištima, posebno u EU se otvara za srpske kompanije.

Izvoznici i prerađivači voća i povrća se u tom procesu suočavaju sa vertikalnom konsolidacijom proizvodnje, organizacionim menadžmentom i finansijskim rešenjima.

USAID-ov Projekat za konkurentnu privredu nastavlja sa mentoring programom za domaće kompanije i zadruge u sektoru proizvodnje i prerade voća i povrća, koji im obezbeđuje prilagođen trening u oblasti organizacije i bezbednosti hrane.

Cilj programa je da pomogne u primeni modela koji male proizvođače voća i povrća integriše u moderne, komercijalne lance snabdevanja. O

držana su još dva treninga – prvi na terenu u selu Kusadak, zadruge koja broji blizu 100 proizvođača kornišona i paprike.
Drugi trening je održan na terenima kompanije Arbat Fruits u selu Lepenac, koja se uspešno bavi proizvodnjom, preradom i izvozom voća i povrća.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio