BDP u tekućim cenama porastao za 6,8 odsto

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, BDP naše zemlje u 2019. godini u tekućim cenama zabeležio je rast od 6,8 odsto u odnosu na 2018. godinu.

U formiranju prošlogodišnjeg BDP-a najviše učešća uzeo je sektor prerađivačke industrije sa 13,7 odsto, dok je sektor trgovine doprineo sa 11,4 odsto. Po agregatima upotrebe BDP-a, učešće izdataka za individualnu potrošnju sektora domaćinstava iznosilo je 67,1 procenata, za individualnu potrošnju sektora države izdaci su bili 9,3 odsto, a za kolektivnu potrošnju sektora države 7,3 odsto.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio