Najduži podvodni tunel biće na dnu Baltičkog mora

Dansku i Nemačku 2029. godine spojiće najduži podvodni tunel na svetu.

Između nemačkog ostrva Femarn i danskog ostrva Loland izgradiće se podvodni tunel dužine 18km, na 40 metara dubine, u okviru kojeg će se naći autoput u dve cevi sa po dve trake i dvokolosečna pruga. Zahvaljujući ovom tunelu put od Hamburga do Kopenhagena vremenski smanjiće se duplo, a za projekat biće izdvojeno preko 7 milijardi evra.

Foto: www.mondo.rs

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio