Telekom isplaćuje akcionarima 2 milijarde dinara

Akcionari kompanije Telekom Srbija dobiće dividende za 2020. godinu.

Telekom Srbija isplatiće bruto 2,06 milijardi dinara akcionarima, a brutom iznos dividende po akciji je 2,58 dinara. Isplata se očekuje do kraja oktobra, a pravo na dividendu imaju svi akcionari Telekom Srbije koji su taj status imali na dan 15. oktobra ove godine.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio