U Srbiju će se sliti 750 miliona evra od Evropske banke

Evropska banka za obnovu i razvoj obezbedila je 1,5 milijardi evra za finansiranje projekata na Balkanu od čega će se u našu zemlju sliti gotovo polovina te svote, tačnije 750 miliona evra.

Fokus finansiranja biće na podršci malim i srednjim preduzećima za koje je obezbeđeno 370 miliona evra. Pored toga, investiraće se u vetroparkove, projekat sa EPS-om „pametno“ merenje potrošnje kao i u infrastrukturne projekte.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio