Uručeno 14 novih sanitetskih vozila zdravstvenim ustanovama

Ministarstvo zdravlja u saradnji sa kompanijom NIS Srbija, dodelilo je 14 novih sanitetskih vozila predstavnicima više zdravstvenih organizacija u zemlji.

Investicija je obezbeđena delom sredstvima Uprave za izvršenje krivičnih sankcija prikupljenih na osnovu odlaganja krivičnog gonjenja, a drugi deo je donacija kompanije NIS Srbija, koja je pored sanitetskih vozila, donirala opremu za 20 zdravstvenih ustanova u državi.