Kliničkom centru Srbije neophodno 1.277 medicinskih radnika

Za potrebe kovid bolnice, Klinički centar Srbije raspisao je konkurs za prijem 1.277 medicinskih radnika na određeno vreme.

U radni odnos do tri meseca biće primljeno 267 lekara i 1010 medicinskih sestara i medicinskih tehničara. Gledano po specijalizaciji lekara, biće primljeno 80 lekara specijalista anesteziologije sa reanimatologijom i intezivnom terapijom, 45 pulmologa, 20 specijalista urgentne medicine, 15 kardiologa, 12 infektologa i tri epidemiologa.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio