Nadležni žele da ubrzaju radove na brzoj pruzi

Kapitalni projekat izgradnje brze pruge Beograd-Budimpešta biće ubrzan kako bi se u što kraćem roku uspostavio saobraćaj između dve evropske prestonice.

Deonica pruge od Beograda do Novog Sada prema novom planu nadležnih, trebalo bi biti gotova do kraja 2021. godine, a istovremeno će se pokrenuti radovi i na delu od Novog Sada do Subotice, koja zbog konfiguracije terena predstavlja “lakši posao” za neimare. Celokupni projekat vredan je oko 1,9 milijardi dolara a trebao bi biti gotov završetkom 2022. godine.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio