Ogroman odziv građana za nagradnu igru “Uzmi račun i pobedi 2020.”

Za nagradnu igru “Uzmi račun i pobedi 2020.” do sada je pristiglo više od 10 miliona računa i slipova.

U ponedeljak je zabeležen dnevni rekord sa 146.000 pristiglih koverata, a predviđa se da bi ovim tempom do izvlačenja 21. novembra moglo pristići više od dva miliona koverata. Prema pravilima, svaka koverta treba da sadrži najmanje deset fiskalnih računa ili deset slipova, minimalne vrednosti od po 100 dinara, ne starijih od 1. septembra 2020.

Mogu se koristiti koverte bilo koje boje, veličine ili oblika, dokle god staju u poštansko sanduče. Prilikom adresiranja koverata, na prednjoj strani potrebno je napisati UZMI RAČUN I POBEDI 2020. Na poleđini pošiljke obavezno je da se čitko upiše ime i prezime, adresa prebivališta/boravišta iz ličnog dokumenta, kao i kontakt telefon. Slanje koverata je besplatno, a o njihovom čuvanju do formalnog početka nagradne igre stara se Pošta Srbije.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio