Povećane bruto devizne rezerve u oktobru

Narodna banka Srbije, objavila je da su bruto devizne rezerve naše zemlje na kraju oktobra iznosile 13,1 milijardi evra, odnosno da je taj rezultat bolji u odnosu na septembar za 19,8 miliona evra.

Neto devizne rezerve, devizne rezerve umanjene za devizna sredstva banaka po osnovu obavezne rezerve i drugim osnovima, na kraju oktobra iznosile su 10,7 milijardi evra. Povećanje bruto deviznih rezervi Narodne banke Srbije u oktobru ostvareno je u ambijentu u kojem je država dodatno smanjila svoje devizne obaveze, ukupno neto 103,2 miliona evra, po osnovu deviznih kredita i hartija od vrednosti.