Rast broja turista na Zlataru uslovljava nova ulaganja

Porast broja turista na Zlataru uslovila je investicije u turističku infrastrukturu na ovom planinskom biseru.

U planu je izgradnja pešačkih staza sa urbanim mobilijarom, novih autobuskih stajališta, izgradnja Turističkog info centra, ali i razvoja novih turističkih proizvoda u cilju kreiranja segmenata i „slow adventure“ ponude, kao i projekata u eko i etno turizmu. Takođe, u planu je i ažuriranje podataka o svim smeštajnim kapacitetima kako bi se unapredila saradnja sa vlasnicima smeštaja, ugostiteljima, hotelijerima i turistčkim agencijama. Planinu Zlatar je od januara do septembra posetilo oko 10.000 turista a ostvareno je nepunih 4.200 noćenja.

Foto: www.srbija.travel

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio