Srbija dobija ogroman logistički centar

Batajnica će dobiti intermodalni terminal, odnosno veliki logistički centar, gde će se vršiti pretovar robe iz kamiona u vozove i obrnuto.

Zajednički projekat Srbije i Evropske unije vredan je više od 15 miliona evra, od čega je EU dala nepovratno 13,7 miliona evra, a Srbija je izdvojila 1,8 miliona evra. Sa izgradnjom intermodalnog terminala, kapaciteti pretovara kontejnerskih jedinica povećaće se sa trenutnih 10.000 na čak 80.000. 

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio