U budžetu 14,9 milijardi dinara za subvencionisanje velikih privatnih preduzeća

Privatna preduzeća u Srbiji, prema predlogu novog budžeta, biće subvencionisana sa ukupno 14,9 milijardi dinara, a poznato je da će jedan deo ovog budžeta otići na subvencije kompanija “Air Serbia” i “Fiat automobili” Kragujevac.

Sredstva namenjena subvencijama označena su kao ”ulaganja od posebnog značaja”, a njima će upravljati Ministarstvo privrede. Dodeljena sredstva za subvencije namenjena su za izmirenje preuzetih obaveza iz Uredbe o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija. 

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio