BDP ukupno u padu od 1,4 odsto u odnosu na 2019. godinu

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, bruto domaći proizvod Srbije porastao je u trećem kvartalu 2020.godine u odnosu na drugi kvartal za 7,4 odsto.

Međutim kada se sagleda godišnji nivo, zabeležen je pad od 1,4 odsto u odnosu na 2019. godinu, zbog pandemije korona virusa. Realan rast u odnosu na prethodnu godinu, zabeležile su sektori industrije i sektor snabdevanja vodom i upravljanje otpadnim vodama, sektor informisanja i komunikacija, dok su pad zabeležili građevinarstvo, trgovina, administracije i drugi. Izdaci za finalnu potrošnju domaćinstava su opali za 0,9 odsto, izdaci za finalnu potrošnju neprofitnih institucija koje pružaju usluge domaćinstvima (NPID) za 5,3, rashodi za finalnu potrošnju države za1,0 odsto, bruto investicije u osnovna sredstva za 5,5, izvoz robe i usluga za 8,5 procenata a izdaci za uvoz robe i usluga su smanjeni za 2,7 odsto, prema podacima državne statistike.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio