Izgradnja mosta na Savi kod Šapca teče prema planu

U toku su radovi na izgradnji mosta preko reke Save, koji je deo budućeg autoputa Ruma-Šabac odnosno brze saobraćajnice Šabac-Loznica.

Radovi na izgradnji mosta odvijaju se prema planu, a azerbejdžanska kompanija Azvirt do sada je uspešno završila postavljanje 300 šipova, 13 naglavnih greda i sedam stubova, dok se trenutno postavljaju skele i oplate za izradu rasponske konstrukcije. Dužina mosta preko Save iznosi 1.361 metar, imaće 47 stubova. Buduća moderna saobraćajnica od Rume do Loznice biće dugačka 77 km a na njoj će biti izgrađeno 54 mostova i 2 saobraćajne petlje. 

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio