Lokalne samouprave će pomoći građanima u projektima energetske efikasnosti?

Novi model podrške za energetski efikasnije domove, uskoro će zaživeti u brojnim gradovima i opštinama Srbije.

Naime umesto banaka, zainteresovana domaćinstva će moći ući u projekat energetske efikasnosti uz pomoć lokalne samouprave koja će dotirati preduzeća iz ovog sektora. Zamisao je da opštine i gradovi budu partneri građanima tako što će deo troškova podmiriti iz sopstvenog budžeta. Model koji je osmišljen razvio je švajcarski projekat „Reforma lokalnih finansija u Srbiji“ u saradnji sa Programom „Razvoj održivog tržišta bioenergije u Srbiji“. 

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio