Manjak zavarivača uprkos solidnim platama

Jedan od najtraženijih obrazovnih profila u Srbiji je svakako zavarivač. Trenutno na tržištu rada nedostaje 1.370 zavarivača samo za građevinsku industriju, a taj broj je i veći kada se uzmu u obzir i druge grane industrije.

Najviše se traže a ujedno i plaćaju argonski zavarivači sa licencom, a isto tako potražnja je i za elektro i klasičnim zavarivačima. Problem je nastao u odlivu zavarivača u Nemačku gde oni najbolji mogu da zarade i do 4.000 evra, dok u Srbiji pojedine kompanije plaćaju i preko 120.000 dinara za iskusne i precizne zavarivače.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio