Obezbeđeno 5 miliona dolara za projekte malih i srednjih preduzeća

Sporazum o razumevanju i saradnji u sprovođenju projekta podrške digitalnoj nauci zasnovaj na transformaciji privrede „StarTex“ potpisan je između Vlade Srbije i kompanije „Filip Moris“.

Ovim sporazumom je predviđeno da mala i srednja preduzeća koja žele da ubrzaju rast putem inovacija i modernih tehnologija, imaju na raspolaganju fond ukupne vrednosti 5 miliona dolara. U pitanju su bespovratna sredstva kojim će se finanisrati projekti bazirani na nauci, kreativnosti, inovacijama i novim tehnologijama sa ciljem da doprinesu privrednom rastu i otvaranju novih radnih mesta.