Olakšice za otplatu kredita građana čija su primanja ispod republičkog proseka

Narodna banka Srbije donela je nove mere koje će omogućiti građanima, čiji su prilivi u protekla tri meseca ispod republičkog proseka, da lakše otplate kredit prema banci.

Banke su u obavezi da na zahtev dužnika koji ispunjava uslove odobre olakšice u vidu reprograma i refinansiranja kredita uz odobravanje grejs perioda od šest meseci i odgovarajućeg produženja roka otplate tako da mesečne obaveze dužnika ne budu veće od onih iz plana otplate pre odobravanja olakšica.