Prestaje zabrana zapošljavanja u javnom sektoru

Pre šest godina stupila je na snagu zabrana zapošljavanja u javnom sektoru, koja ovih dana prestaje da važi.

Predloženim izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu data je sloboda korisnicima javnih sredstava da primaju zaposlene na neodređeno vreme i određeno vreme u svojstvu pripravnika, bez posebnih dozvola i saglasnosti. Tako će javne institucije same odlučivati o zapošljavanju prema svojim potrebama i mogućnosti. 

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio