Rekonstrukcija puteva u Vojvodini ulazi u plan Srbija “2020-2025”

Projektni plan “Srbija 2020-2025” dobiće novo proširenje prema najavama sa Andrićevog venca.

Naime uvidevši lično stanje lokalnih puteva u Vojvodini, predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da će se morati obnoviti mnogi regionalni i lokalni putevi u Pokrajini, gde na pojedinim deonicama nije ništa rađeno pola veka. Najavljena su ozbiljna ulaganja u rekonstrukciju puteva koje će pratiti i izgradnja brzih saobraćajnica i autoputa Beograd-Zrenjanin. Jedna od najznačajnijih deonica je Bačka Palanka-Novi Sad u koju se godinama nije ulagalo. 

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio