Snimaju se raskrsnice Maksima Gorkog sa Štrosmajerovom i ulicom Braće Radić

U Subotici je, početkom prethodne sedmice pušten u rad sistem video-nadzora na dve lokacije: na raskrsnici ulica Maksima Gorkog i Braće Radić i raskrsnici ulica Maksima Gorkog i Štrosmajerove.

Za ovu investiciju, realizovanu u okviru projekta „Nabavka opreme za video-nadzor na saobraćajnicama grada Subotice“ iz gradskog budžeta je obezbeđeno 9,3 miliona dinara, sa PDV-om. Video-nadzor  instaliran je sa ciljem da se i u Subotici, kao jedinici lokalne samouprave, uspostavi centralizacija i automatizacija celokupnog procesa obrade, dokumentovanja i slanja poziva poštom saobraćajnih prekršaja prikupljenih upotrebom sistema za prepoznavanje registarskih tablica i automatsku detekciju saobraćajnih prekršaja motornih vozila .Postavljanje video-nadzora na raskrsnicama ulica Maksima Gorkog–Braće Radić i Maksima Gorkog–Štrosmajerova, deo je realizovanog projekta „Rekonstrukcija i dogradnja kolovoza u ulici Maksima Gorkog, od raskrsnice sa ulicom Braće Radić do raskrsnice sa ulicom Matije Gupca u Subotici sa izgradnjom sistema video-nadzora (I faza)“.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio