Subotica dobila budžet za 2021. godinu

Održana je redovna peta sednica Skupštine grada sa 45 tačaka dnevnog reda, na kojoj je usvojen bužet Subotice za 2021. godinu.

Odbornici su sa 54 glasa za, 4 protiv i 3 suzdržana, usvojili budžet Grada koji iznosi 6,37 milijardi dinara, što je za 14,63 odsto manje od obima utvrđenog rebalansom budžeta za 2020. godinu. U strukturi predloženog obima planirani su tekući prihodi u iznosu od 5,7 milijardi dinara, dok su rashodi 6,1 milijarda dinara. Planirani budžetski deficit je 414 miliona dinara (7,95 odsto). Gradonačelnik Subotice Stevan Bakić objašnjava  da je planiranju budžeta pristupljeno racionalno i ekonomično kod planiranja prihoda i rashoda.

“Prvo i osnovno što smo uradili jeste da smo racionalno i ekonomično smanjili troškove roba i usluga za 164 miliona dinara. Takođe, smanjili smo subvencije za 260 miliona dinara, dok smo ostale troškove smanjili za 36 miliona dinara. Rashodi po pitanju funkcionisanja organa grada i rashodi javnoga duga umanjeni su za 93 miliona dinara u odnosu na 2020. godinu. Sva ta smanjenja u budžetu smo usmerili u davanju i jednim delom povećanju u oblasti obrazovanja i zdravstva a nismo ni zanemarili socijalni komponetnu gde je budžet ostao isti. Za socijalnu pomoć stanovništva opredeljeno je 123 miliona dinara, za potrebe Narodne kuhnje 40 miliona dinara a za primarnu zdravstvenu zaštitu izdvojeno je 119 miliona dinara. Vodili smo računa i o investicijama ali sa jednim oprezom jer je rizik jako veliki, jer ne možemo da predvidimo u kakvom stanju će biti privreda. U delu investicija za narednu godinu prednost je data projektima koji su započeti, a to su već poznati kapitalni projekti.” – zaključuje gradonačelnik Bakić.

Foto: privatna arhiva

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio