Budžet za privredu 17,6 milijardi dinara

Za podsticaj privredi u budžetu Ministarstva privrede za 2021. godinu izdvojeno je 17,6 milijardi dinara, a najveći deo budžeta tog resora usmeren je na programe podrške privredi za nove investicije koje će nastaviti pozitivno da utiču na rast BDP-a.

Precizirano je da se podrška nastavlja u tri smera: ka velikim investicijama, razvoju preduzetništva i unapređenju poslovne infrastrukture. Od ukupno 17,6 milijardi dinara za podsticaj privredi, dve milijarde dinara su za programe podrške sektoru malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio