Novi rast deviznih rezervi Srbije

Prema podacima Narodne banke Srbije Bruto devizne rezerve iznosile su na kraju decembra 2020, prema preliminarnim podacima, 13,5 milijardi evra.

U odnosu na novembar, rezerve su zabeležile rast od 648,1 milion evra. Povećanje bruto deviznih rezervi u decembru je ostvareno u ambijentu u kojem se država dodatno razdužila po osnovu deviznih kredita i deviznih hartija od vrednosti u neto iznosu od 90,9 miliona evra, što je doprinelo smanjenju javnog duga zemlje. Na povećanje deviznih rezervi u decembru uticali su u najvećoj meri prilivi po osnovu privatizacije Komercijalne banke (395 miliona evra) i aktivnosti NBS neto kupovinom deviza na domaćem deviznom tržištu (transakcija 244 miliona evra).

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio