Rudno bogastvo 200 milijardi dolara

Vrednost rezervi mineralnih sirovina koje su utvrđene da postoje u našoj zemlji iznosi blizu 200 milijardi dolara.

Stoga je na državi da stvori uslove rudarskoj industriji da se još više razvija ali i da građani imaju korist od toga pre svega na ekonomskom planu kroz bolje prihode i dobru infrastrukturu ali i kroz poboljšanje životne sredine. Država je krenula u posao izmene Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima kako bi stvorila uslove da se rudarstvo razvije prema planu, ali i kako bi ostvarila prihode.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio