Stanovnici Srbije povećali štednju

Korona je doprinela da stanovnici Srbije povećaju svoju štednju.

Prema podacima Narodne banke Srbije (NBS) dinarska štednja je krajem 2020. godine dostigla 93 milijardi dinara i u odnosu na isti period 2019. godine bila je veća za 13,4 milijardi dinara ili 16,9 odsto. Devizna štednja je krajem 2020. godine iznosila 11,433 milijardi evra i za godinu dana povećana je za 629,2 miliona evra ili 5,8 odsto. Dinarska štednja zabeležila je dinamičan rast i to najveći rast do sada, dok se ozbiljan rast beleži I kod devizne štednje. Ukupan broj štednih partija na kraju novembra 2020. iznosio je 1,09 miliona što je povećanje za 63.000 u odnosu na godinu pre.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio