Unapređenje saradnje sa Egiptom cilj Pokrajinske vlade

U organizaciji Privredne komore Vojvodine održana je online konferencija sa predstavnicima Guvernata Aleksandrija iz Egipta sa ciljem da se unapredi i proširi saradnja te regije sa pokrajinom.

Sama konferencija predstavlja uspostavljanje veze sa ovom regijom i njenim centrom, sa ciljem kreiranja povoljnog ambijenta za domaću privredu i umrežavanje domaćih privrednika sa privrednicima iz čitavog sveta. Učesnici konferencije sa pokrajinske strane ocenili su da je Egipat veliko tržište po sebi i očekuju da se privredna saradnja pored turizma unapredi pre svega u izvozu poljoprivrednih proizvoda iz Vojvodine, a prvi korak ka inteviziranju saradnje biće formiranje međuvladinih zajedničkih komisija koje će imati zadatak da doprinesu poboljšanja privredne klime dveju zemalja.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio