Znak “Najbolje iz Vojvodine” vraća se u opticaj

U nastojanju da pomogne nastup naše privrede i uključenje njenih subjekata u evropske i svetske trgovinske tokove, Vlada AP Vojvodine je 2004. godine ustanovila oznaku „Najbolje iz Vojvodine“, ali se prestižno zvanje nije dodeljivalo od 2016. godine.

Međutim zahvaljujući inicijativi novoizabranog pokrajinskog sekretara za privredu i turizam dr Nenada Ivaniševića, ponovo se radi na uspostavljanju oznake „Najbolje iz Vojvodine“, koja ne samo da govori o kvalitetu proizvoda nego i gde je i kako nastao, te time i promoviše regiju. Do sada su taj znak nosili uglavnom prehrambeni, industrijski i zanatski proizvodi, a u planu je da se proširi i na turističke usluge i destinacije. Sekretarijat je već preduzeo određene korake za ponovno uspostavljanje znaka i nastojaće da udahne novi život ovoj izuzetnoj ideji, u saradnji sa Fondom ,,Evropski poslovi“ AP Vojvodine i Jugoinspektom, najstarijom i najvećom državnom stručnom akreditovanom i  međunarodno priznatom kontrolnom organizacijom u Srbiji i regionu.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio