Centralno groblje biće iza „Druge kasarne“

Na poslednjoj sednici Skupštine grada Subotice, usvojena je odluka na osnovu koje će na površina od 57 hektara, iza nekadašnje kasarne „Petar Drapšin“ odnosno Druge kasarne, postati centralno gradsko groblje.

Plan je da se na novoj površini izgrade sakralni objekti za različite veroispoveti, a takođe biće izgrađene i mrtvačnice kao i pristupna saobraćajnica i adekvatan broj parking mesta. Sledeći korak u realizaciji ovog projekta jeste da Grad Subotica izradi urbanistički projekat za sve objekte i saobraćajnu infrastrukturu koji su neophodni da opslužuju buduće groblje. 

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio