Novi zakon za veća prava trudnica na snagu stupa u junu

Novim zakonom o zdravstvenom osiguranju, koji bi Srbija trebalo da dobije sredinom godine, trudnice u Srbiji dobiće mnog veća prava, pa će bez obzira na bahatost poslodavaca, dobijati naknade redovno i na vreme.

Praktično, trudnice će od juna, zbog sprečenosti da rade, ostvarivati pravo na naknadu bez obzira na to da li su im uplaćeni doprinosi. Nacrt novog zakona o zdravstvenom osiguranju je u javnoj raspravi koja će trajati do kraja februara. Zatim se očekuje usvajanje zakona u Skupštini, a stupanje na snagu od juna, kada će trudnice zakonom dobiti prava koja do sada nisu imala, a zbog čega se vrlo često dešavalo da im naknade kasne i po nekoliko meseci. Prema trenutno važećem rešenju, kada nisu uplaćeni dospeli doprinosi za zdravstveno osiguranje, trudnica, može ostvariti pravo na zdravstvenu zaštitu i prava na naknadu troškova prevoza, ne međutim, i svoju zaradu.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio