Pola milijardi dinara pomoći zadrugama

Vlada Srbije objaviće krajem marta novi program pomoći zadrugama, za koje je predviđena ukupna novčana pomoć u iznosu od pola milijarde dinara.

U pitanju je pomoć za stare i novoformirane zadruge, i to će biti prvi u nizu programa koje će Ministarstvo za brigu o selu sprovoditi tokom 2021. Što se tiče novoformiranih zadruga, one mogu da računaju na pomoć na maksimalnih 7,5 miliona dinara bespovratnih sredstava po zadruzi, dok će stare zadruge dobiti maksimalno 15 miliona dinara pomoći.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio