Povećan broj hektara pod organskom proizvodnjom

Zasadi pod organskom hranom u Srbiji u prethodnoj godini zabeležiili su rast od čak 800 hektara, uprkos pandemiji korona virusa. Srbija je na kraju 2020. godine imala 3.000 hektara pod organskom hranom, na kojima je oko 7.000 proizvođača ubiralo svoje proizvode.

U pitanju su obradive površine za proizvodnju različitih kultura, dok su pojedine manje površine pod livadama i pašnjacima. Najviše je zastupljena organska proizvodnja voća, pre svega maline, kupine i borovnice, a kada je reč o povrću naviše se proizvodi krompir, luk i šargarepa.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio