Preko 2000kg zlata iz Bora završilo u trezoru Narodne banke

Trezor Narodne banke bogatiji je za 2.056 kilograma zlata kojeg su kupili od kompanije Srbija Ziđin Koper, a koje je proizvedeno u Boru.

Zahvaljujući ovoj transakciji, zlato koje je izvađeno a istovremeno i proizvedeno, ostaje u Srbiji. Za ovaj posao Narodna banka Srbije izdvojila je oko 123 miliona dolara, što je polovina ukupne zarade kompanije iz Bora, koja je prethodne godine prodala zlato u vrednosti od 245,7 miliona dolara. Kompanija Srbija Ziđin Koper je od prodaje svih proizvoda 2020. godinu završila sa prihodima od prodaje u iznosu od 698 miliona dolara, što je rast od 34 odsto u odnosu na godinu pre.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio