Besplatni udžbenici dostupni na sajtu Fondacije Alek Kavčić

Besplatni udžbenici za prvi i drugi razred osnovne škole su dostupni na sajtu Fondacije Alek Kavčić.

Фондација Алек Кавчић

Udžbenici su odobreni od Ministarstva prosvete i Zavoda za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja, a dozvoljena je njihova distribucija i umnožavanje. Za nekoliko dana na sajtu će biti objavljeni i kompleti udžbenika za peti i šesti razred.Kako obećava osnivač fondacije profesor Aleksandar Kavčić, đacima od prvog do osmog razreda u PDF formatu će na raspolaganju da bude 70 odsto udžbenika koji imaju odobrenje Ministarstva prosvete za upotrebu u nastavi u sledećoj školskoj godini.

Foto: fondacijaalekkavcic.org

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio