Budžet u januaru zabeležio suficit u iznosu od 13,3 milijardi dinara

Ministarstvo finansija objavilo je da je suficit republičkog budžeta u januaru iznosio 13,3 milijarde dinara. Podaci pokazuju da su naplaćeni prihodi u visini of 110,7 milijardi dinara, od čega su poreski prihodi iznosili 93,8 milijardi dinara.

Najveći deo poreskih prihoda, u iznosu od 43,7 milijarde dinara, odnosio se na uplatu PDV-a, dok su prihodi od akciza iznosili 33,4 milijarde. Neporeski prihodi bili su 12,6 milijardi dinara, a priliv donacija 4,3 milijarde dinara. Kako je navedeno, januarski rashodi su izvršeni u iznosu od 97,4 milijarde dinara, od čega se na izdatke za zaposlene odnosilo 26,4 milijarde, na isplatu kamata 17,1 milijarda dinara, na kapitalne izdatke 10,1 milijarda, a na transfere za fondove PIO, RFZO, NSZ i SOVO 16,9 milijardi dinara.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio