Četvrta srednja škola iz Subotice i zvanično proglašena trening centrom za dualno obrazovanje

Subotička Hemijsko-tehnološka škola  postala je četvrti trening centar za dualno obrazovanje u našem gradu nakon Tehničke škole „Ivan Sarić“, Ekonomske škole „Bosa Milićević“ i Politehničku srednju školu.

Od naredne školske godine u Hemijsko-tehnološkoj školi, novi smerovi koji će se pohađati po dualnom modelu su vinar-vinogradar i modelar obuće. U planu je da se oformi ukupno devet odeljenja naredne školske godine, šest na srpskom i tri na mađarskom a samo dva spomenuta obrazovna profila,  za početak biće po dualnom modelu obrazovanja. Pored ova dva nova obrazovna profila u Hemijsko – tehnološkoj školi postoje već dva obrazovna profila koji nastavu odvijaju prema dualnom obrazovanju a to su pekar na srpskom jeziku i poslastičar na mađarskom nastavnom jeziku.

Foto: subotica.info

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio