Građani traže da se ulica Petra Drapšina pretvori u subotičku Skadarliju

Peticiju za očuvanje ulica Petra Drapšina i Bledske ulice potpisalo je 400 Subotičana za tri dana.

Prikupljanje potpisa je pokrenuto nakon objave Nacrta Plana detaljne regulacije za “Zonu 2” kojim se predviđa zamena neprimerenih fizičkih struktura i to najvećim delom u dvorištima kao i na prostorima gde nema zaštićenih objekata a koja se uglavnom odnosi na ulicu Petra Drapšina. Potpisnici peticije traže da se ovaj stari deo centra grada rekonstruiše po uzoru na beogradsku Skadarlijsku ulicu, i da ulica Petra Drapšina postane pešačka zona sa zanatskim i ugostiteljskim objektima. Uzburkane strasti oko Plana detaljne regulacije za ulice Petra Drapšina i Bledske, prenele su se i na javnu raspravu koja je održana u Velikoj većnici. Podneto je čak 26 primedbi od kojih se većina odnosi na zaštitu starog gradskog jezgra, visinu objekata, saobraćajnu opterećenost centralnih gradskih ulica ali i na povećanje broja stanovnika u tim ulicama i na nedostatak zelenih površina, a prihvaćeno je svega nekoliko sitnih primedbi. Odluku o tome da li će Plan detaljne regulacije vratiti na ponovnu izradu ili ga uputiti na Gradsko veće i u dalju proceduru, Komisija za planove doneće narednih dana.

Foto: maglocistac.rs

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio