Kupovinom preko internet građani Srbije potrošili 455 miliona evra

Pandemija koronavirusa promenila je navike potrošača u Srbiji, zahvaljujući čemu je udvostručena vrednost robe i usluga koje smo tokom 2020. platili karticama preko interneta u domaćoj valuti – na ukupno 32,2 milijarde dinara.

Kada se na to doda potrošnja u evrima, dolarima, funtama i švajcarskim francima, dolazimo do iznosa od oko 455 miliona evra koje smo potrošili za godinu dana kupujući karticama preko interneta. Tokom 2020. godine platne kartice smo koristili u 39 miliona slučajeva više u odnosu na 2019. Utrošili smo 93 milijarde dinara više nego u godini pre pandemije, pokazuju podaci Narodne banke Srbije o broju i vrednosti platnih transakcija učinjenih karticama i elektronskim novcem, bez obzira da li je reč o podizanju novca sa bankomata, plaćanju na prodajnom mestu, ili onlajn kupovini. Kada se posmatra samo plaćanje na internetu broj transakcija se uvećao više nego duplo – karticama smo, kada je reč o domaćim kupovinama, plaćali u 14,2 miliona transakcija, koje su bile vredne 32,2 milijarde dinara (oko 274 miliona evra).

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio