Novi Sad dobija četvrti most na Dunavu

Objavljen je nacrt Plana generalne regulacije četvrtog novosadskog mosta preko Dunava, koji će se nalaziti u produžetku Bulevara Evrope, sa trasom dugom 2,58 kilometara od Bulevara Evrope do Sremske Kamenice.

Novi most na Dunavu biće dug 1,5 kilometara, a njegova vrednost ranije je procenjena na oko 15 milijardi dinara. Donošenjem plana, koji obuhvata 20,5 hektara, omogućuje se izgradnja novog mosta koji je od izuzetnog značaja za Novi Sad jer upotpunjuje nedostajući deo primarne saobraćajne mreže grada i omogućuje završetak Bulevara Evrope (gradska magistrala) povezujući levu i desnu obalu Dunava, odnosno Novi Sad sa Sremskom Kamenicom, kao i važne državne puteve.Trasa je dužine 2,58 km i sastoji se od tri deonice: Prva deonica je od ulice Tone Hadžića do Ulice 1300 kaplara dužine 0,9 km. Druga deonica je most na Dunavu sa pristupnim saobraćajnicama u dužini od 1,5 km, od Ulice 1300 kaplara do kraja mosta sa Sremske strane. Treća deonica je od mosta na Dunavu do uklapanja u postojeci DP 119 u dužini od 180 metara. Početak radova planiran je za kraj ove godine.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio