Razvojni fond Vojvodine podelio 97,7 miliona dinara za 20 kredita

Razvojni fond Vojvodine odobrio je 20 kreditnih zahteva u ukupnom iznosu od 97,7 miliona dinara od čega je 58,9 miliona dinara odobreno kroz tri kredita pravnim licima i preduzetnicima.

U pitanju su kratkoročni kredit za predfinansiranja realizacije projekata sufinansiranih od strane EU i bilateralnih donatora IPA u iznosu 33,7 dinara, kredit za trajna obrtna sredstva u iznosu od 17,4 miliona dinara, a za kredit na ime smanjenje posledica COVID-19 odobreno je 7,8 miliona dinara. Pored navedenih odobreno je još 17 kredita u ukupnom iznosu od 38,7 dinara. Četiri kredita odobrena su za kupovinu poljoprivrednog zemljišta od ukupno 13,4 miliona dinara, sedam kredita za nabavku poljoprivredne mehanizacije odobreno je u iznosu od 12,1 milion dinara a tri investiciona poljoprivredna kredita su 7,9 miliona. Dva kredita od ukupno dva miliona dinara su za obrtna sredstva, a odobren je 3,3 miliona za investicije u poljoprivredi u okviru IPARD programa.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio